Erkek Boxer Reaktif Baskı Nedir?


Reaktif Boyalarla Pamuklu Mamullere Baskı

Tekstil sektöründe renklerin farklı bir şekilde oluşması ve renk haslıklarını belirlemek son derece önemlidir. Renkler tekstil alanında büyük önem taşır. Bu nedenle de pamuk mamullere baskı teknik bir şekilde yapılır. Ortaya çıkan ürünün görselliği büyük önem taşır. Genellikle pamuklu mamullere baskılar oluşturularak bu konuda tüketicinin dikkati çekmek için daha anlamlıdır. Bu nedenle de pamuk baskıcılığında bilinmesi gereken bazı genel bilgiler mevcuttur. Bunlar;


Pamuk baskılarında kullanılan boyayıcı maddeler

Pamuk baskısında kullanılan teknikler.

Bu iki konu hakkında yeteri bilgiye sahip olduktan sonra ortaya güzel mamuller çıkarabilirsiniz. Bu noktada teknik ve kullanılan boyar maddeler büyük önem taşır. Bu tekniklerin doğru kullanılması ortaya güzel ürünlerin çıkmasına neden olur.


Pamuklu Baskıda Kullanılan Ana Maddeler


Pamuk baskıda kullanılan temelde ana maddeler bulunmaktadır. Bu ana maddeler ise;


Pigment boyarmaddeler; Bir tür renklendiricidir. Bu renklendiriciler ise üzerine uygulanan üründe ışığın bazı boyları yansıtır, bazılarını dağıtır, bazılarını ise emer. Böylelikle cismin renk karakteristiğinin spektral eğrisi meydana gelir.

Küp boyarmaddeler; selülozik elyafın boyamasında aynı zamanda da baskısında kullanılır.

Reaktif boyarmaddeler; Bu tarz boyar maddeler yine hem boyama da hem de baskıda kullanılır. Küp boyar maddelere göre renk alternatifi daha azdır.

Direk boyarmaddeler; Başlı başına bir boyarmadde değildir. Birkaç molekülün bir araya gelmesi sonucunda agregatlar hâlinde ortaya çıkar

Pamuklu Baskıda Kullanılan Teknikler


Pamuk baskılarında renkler kadar kullanılan tekniklerinde büyük önemi vardır. Başarılı bir ürün elde etmek isterken kullanılan boyaların cisme nüfuz etmesi kadar bu boyarmaddeleri uygularken kullanılan tekniklerde büyük önem taşır. Pamuklu baskılarda sıklıkla kullanılan teknik ise; rotasyondur. Genellikle üreticileri sıklıkla başvurduğu yöntem baskı teknolojisi rotasyondur. Daha sonra ise; rotasyon baskıyı film, druck baskı ve tüp örme kumaşlarda rulo baskı gelir. Tekniklerin doğru kullanılması sonucu ortaya son derece memnun edici ürünler çıkar. Ancak en sık kullanılan tekniğin rotasyon baskı olduğu unutulmamalıdır. Üretimin yüksek olduğu yerlerde sıklıkla bu yönteme başvurulmaktadır. Oldukça modern bir teknik olarak da karşımıza çıkmaktadır.